joi, 4 decembrie 2014

Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron” 2014-2015

Luni, 8 decembrie, se va desfăşura Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron”. Cercul Studenţesc Politikron are ca obiectiv general aprofundarea gradului de cunoaştere, abilităţilor de cercetare ale studenţilor şi promovarea implicării civice în rândul studenţilor de către studenţi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, specializarea Ştiinţe Politice, din cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi Geografie al Universităţii Hyperion, Bucureşti. 

Tema generală a Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron” pentru anul 2014-2015 este Abordări Feministe ale Neoliberalismului. Această temă generală uneşte două teme distincte de cercetare şi dezbatere: 1. Teorii  feministe şi activism politic feminist şi 2. Ideologii în România. 

Prima sesiune va viza tema: Gen şi Ideologie în tranziţia românească. În cadrul acestei sesiuni a cercului vor fi abordate aspect generale privind dimensiunea de gen şi intersectional a unei analize feministe privind neoliberalismul.

Bibliografie Sesiune cerc 8 decembrie 2014

Klein, Naomi: Doctrina şocului. Naşterea capitalismului dezastrelor, Vellant, 2009. Introducere.

şi la alegere:
Pasti, Vladimir: Ultima Inegalitate, Polirom, 2003. Capitolul Tranziţia relaţiilor de gen, pp.113-145
SAU
Iancu, Alice: Excluziunea socială, în Impactul crizei economice asupra femeilor, coord. Oana Baluta, Editura Maiko, Bucureşti, 2011

luni, 17 noiembrie 2014

Conferinta si discutie pentru Cercul Studentesc

Conferinta Perspective Genizate asupra Excluziunii Sociale- Studii de caz din sectorul 3, Bucuresti. Conferinta se va desfasura intre orele 15.00-18.00, in Sala de Conferinte, etaj 6, corp A, a Universitatii Hyperion Bucuresti- Calea Calarasilor 169, Sector 3, Bucuresti.

Conferinta este organizata in cadrul proiectului Lucky to live in the capital city? -  a space and relational approach to women’s social exclusion in Bucharest. Proiectul este finantat de ERSTE Foundation (ERSTE Stiftung) din Austria si este implementat de Facultatea de Stiinte Sociale, Umaniste si ale Naturii, specializarea Stiinte Politice, din Universitatea  Hyperion  Bucuresti, cu sprijinul Centrul FILIA si E-Romnja.
Proiectul are o relevanta crescuta, avand in vedere abordarile discursive si politice actuale ale austeritatii, precum si criza economica – financiara care a generat noi riscuri privind excluziunea sociala a femeilor. Excluziunea sociala si saracia femeilor sunt fenomene generalizate pe fondul unor inegalitati sociale semnificative, inegalitati care determina fundamental accesul la retele sociale, servicii si drepturi sociale sau accesul la un venit decent. Este importanta cercetarea excluziunii sociale si saraciei in medii urbane si regiuni percepute in general drept afluente si care deseori nu sunt considerate prioritate in contextul politicilor sociale si de combatere a saraciei.


Revista Politikron


În Revista de Ştiinţe Politice Politikron sunt publicate contribuţii din domeniul Ştiinţelor Politice, fiind de asemenea încurajate studiile interdisciplinare. Propuneri de recenzii pentru cărţi relevante din domeniu sunt de asemenea acceptate. Contribuţiile pot fi scrise în limba română sau în limba engleză. Colegiul de redacţie îşi propune de asemenea să încurajeze publicarea de studii de către tineri cercetători.


Nr.1(7)/2012 al Revistei de Ştiinţe Politice Politikron vizează tema Reformă, europenizare şi democratizare în România 2007-2020

Revista Politikron

Cerc studenti 2013-2014

Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron”
-teme şi activităţi 2013-2014-

Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron” are ca obiectiv general aprofundarea gradului de cunoaştere, abilităţilor de cercetare ale studenţilor şi promovarea implicării civice în rândul studenţilor de către studenţi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, specializarea Ştiinţe Politice, din cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi Geografie al Universităţii Hyperion, Bucureşti.
În cadrul Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron”  sunt stabilite următoarele teme şi activităţi anuale pentru anul universitar 2013-2014:

Teme de cercetare si dezbatere
1. Excluziune socială şi politici publice
2. Discriminare şi politici anti-discriminare

miercuri, 10 iulie 2013

Admitere Stiinte Politice

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc zilnic între orele 8:30 - 17:00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.
marți, 2 aprilie 2013

Cerc Studenţesc Politikron- Martie

În cadrul Cercului Studenţesc Politikron a fost organizat în data de 4.03.2013 un atelier de lucru cu tema Integritate academică: scriere şi citare de nivel academic, coordonat de lect. univ.dr. Alice Iancu.

 În cadrul atelierului de lucru au fost discutate regulile deontologice şi etice privind cercetarea academică, sistemele uzuale de citare, precum şi recomandări privind scrierea academică în general.


duminică, 6 ianuarie 2013

Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron”

Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron” are ca obiectiv general aprofundarea gradului de cunoaştere, abilităţilor de cercetare ale studenţilor şi promovarea implicării civice în rândul studenţilor de către studenţi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, specializarea Ştiinţe Politice, din cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi Geografie al Universităţii Hyperion, Bucureşti.
Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron” are două obiective specifice:

Obiectiv 1: Aprofundarea  gradului de cunoaştere şi abilităţilor de cercetare ale studenţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, specializarea Ştiinţe Politice, din cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi Geografie al Universităţii Hyperion, Bucureşti.
Activităţi în vederea realizării obiectivului 1:
A. Organizarea de Analize Interactive pe baza unor texte date, în funcţie de temele prioritare anuale stabilite, teme corelate cu Planul de Învăţământ al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii.
B. Organizarea de Simulări privind diferite fenomene şi procese politice care să crească gradul de cunoaştere al studenţilor cu privire la subiecte relevante din domeniu (de ex. simulări privind Instituţiile şi Procesul Decizional UE)
C. Organizarea de Conferinţe, Mese Rotunde şi Ateliere de Lucru cu teoreticieni şi cercetători din domeniul Ştiinţelor Politice cu privire la teme de cercetare actuale.
D. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice de Cercetare, Scriere şi Redactare academică.

Obiectiv 2: Promovarea implicării civice în rândul studenţilor
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, specializarea Ştiinţe Politice, din cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi Geografie al Universităţii Hyperion, Bucureşti.
Activităţi în vederea realizării obiectivului 2:
A. Organizarea de Conferinţe, Mese Rotunde şi Ateliere de Lucru cu reprezenanţi ai societăţii civile sau ai instituţiilor publice cu privire la teme actuale privind democratizarea şi consolidarea democraţiei în România.
B. Organizarea de Dezbateri cu privire la teme actuale privind democratizarea şi consolidarea democraţiei în România

    Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron” are un coordonator desemnat din rândul cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii. Coordonatorul stabileşte împreună cu studenţii temele prioritare ale fiecărui an universitar, coordonează organizarea activităţilor şi sprijină buna desfăşurare a acestora.